PHẦN MỀM QUẢN LÝ TƯ VẤN DU HỌC

Cảnh báo du học Nhật Bản
25/05/2020 |4701 lượt xem
Thời gian qua, nhờ có chính sách mở cửa, khuyến khích công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học đã không ngừng gia tăng trong đó chủ yếu thông qua du học tự túc. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học (TVDH) cũng tăng lên đáng kể.