PHẦN MỀM QUẢN LÝ TƯ VẤN DU HỌC

  • Cảnh báo du học Nhật Bản
    25/05/2020 | 4869 lượt xem
    Thời gian qua, nhờ có chính sách mở cửa, khuyến khích công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học đã không ngừng gia tăng trong đó chủ yếu thông qua du học tự túc. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học (TVDH) cũng tăng lên đáng kể.
1